Dvojice

Dvojice všech podob

Téma dvojic bylo Aljo Beranovi v celém průběhu jeho tvorby velmi blízké, v určitých obdobích dokonce dominantní. Šíře tohoto námětu dovoluje malíři velmi různý přístup, od romantického pojetí milenců s otevřeným pohledem do budoucnosti, až, po melancholické, tajemné pojetí vyjádřené uzavřeností 
mileneckých párů do svého jedinečného prostoru. Téma skýtá i řadu možností technického zpracování. V Beranově práci tak nalezneme dvojce zpracované mimo jiné temperou, olejem, formou monotypu, velmi často pak v podobě různých grafických technik, jako litografií, suchých jehel a podobně. Kromě změn techniky měnil i míru stylizace samotných postav. V průběhu dlouholeté tvorby A. Berana se tak máme možnost setkat s nejrůznější podobou tohoto tématu.


Vytvořte si webové stránky zdarma! Tento web je vytvořený pomocí Webnode. Vytvořte si vlastní stránky zdarma ještě dnes! Vytvořit stránky