Olomouc

Aljo Beran a Olomouc

Aljo Beran při práci.
Aljo Beran při práci.
Pamětní deska v domě na Dolním náměstí.
Pamětní deska v domě na Dolním náměstí.

Olomouc byla pro Aljo Berana celoživotní inspirací, téma hanácké metropole nikdy nezevšednělo a nabízelo mu možnost neustále hledat nové pohledy či zákoutí a zkoušet další malířské přístupy. Aljo Beran procestoval řadu zemí, mohl tak srovnávat a Olomouc z tohoto srovnání vždy vycházela jako zcela jedinečné a svébytné místo. Celoživotně se aktivně zapojoval do kulturní činnosti města a vystupoval proti necitlivým urbanistickým zásahům do jeho charakteru. V roce 1937 spoluzaložil Skupinu olomouckých výtvarníků a od roku 1977 byl čestným předsedou Klubu přátel výtvarného umění v Olomouci. Významná byla i jeho pedagogická činnost. Od roku 1947 až do roku 1972 působil na Katedře výtvarné teorie a výchovy FF UP, kde byl v roce 1955 jmenován docentem pro grafiku, malbu a kresbu. Nezanedbatelným faktem byl i Beranův pocit služby svému městu.


Kašny

Vytvořte si webové stránky zdarma! Tento web je vytvořený pomocí Webnode. Vytvořte si vlastní stránky zdarma ještě dnes! Vytvořit stránky