UNIVERZITA PALACKÉHO

Aljo Beran značnou část své energie v poválečných letech věnoval Olomoucké univerzitě, aktivně se podílel na jejím znovubudování. Celou řadu let vedl Katedru výtvarné teorie a výchovy, kde připravoval studenty v teoretických i praktických dovednostech umělce. Kromě pedagogického působení se aktivně podílel na tvorbě insignií univerzity, a především vytvořil dodnes používané logo univerzity. Vedle organizační spolupráce s prvním rektorem obnovené univerzity J. L. Fišerem je i autorem jeho oficiálního portrétu, který se stal dalším důležitým artefaktem, který připomíná obnovu akademického života Olomouce a Beranův podíl na ní.


Grafické práce spojené s UNIVERZITOU PALACKÉHO.


Vytvořte si webové stránky zdarma! Tento web je vytvořený pomocí Webnode. Vytvořte si vlastní stránky zdarma ještě dnes! Vytvořit stránky